Özgün Araştırma

Macrovipera lebetina lebetina (Reptilia: Serpentes) Isırması Ardından İnsanda Klinik, Fizyolojik ve Serolojik Gözlemler

  • Bayram GÖÇMEN
  • Huseyin ARIKAN
  • Yusuf ÖZBEL
  • Ahmet MERMER
  • Kerim ÇİÇEK

Gönderim Tarihi: 15.03.2006 Kabul Tarihi: 20.03.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(2):158-162

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı’nda yürütülmekte olan bir çalışma esnasında, kuzey Kıbrıs’tan toplanan 75 cm uzunluğunda ergin erkek bir Koca engerek, Macrovipera lebetina lebetina (Linnaeus) tarafından kazara 40 yaşındaki erkek bir araştırmacı ısırılmıştır. Isırılmadan hemen sonra ortaya çıkan klinik belirtiler, fizyolojik ve biyokimyasal değişiklikler ile hastanın plazma proteinlerinin elektroforetik separasyonları burada sunulmuştur. Bir seri önemli semptomlar (ödem, hipotansif şok, hemoraji, doku nekrozu, melanodermi) ve albumin, globulin, albumin/globulin oranlarında kantitatif açıdan önemli farklılıklar gelişmiştir. Diğer taraftan kan yayma preparasyonlarından gerçekleştirilen ölçümler ve biyokimyasal sonuçlar RBC, MCV, MHV ve kan hücrelerinin normal boyutlarında düşüş, WBC de ise artış olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Yılan Isırması, Macrovipera lebetina, Koca engerek, Elektroforetik ve biyokimyasal analiz, Kan hücreleri