Özgün Araştırma

Ülkemiz Atlarında (Equus caballus) Linnaeus, 1758 Yaşayan Arka Bağırsak Siliyatları Parasiotricha colpoidea Fiorentini, 1890 ve P. minuta Hsiung, 1930 (Ciliophora: Paraisotrichidae) Hakkında

10.5152/tpd.2012.07

  • Gözde Gürelli
  • Bayram Göçmen

Gönderim Tarihi: 04.01.2012 Kabul Tarihi: 02.02.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(1):28-32

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, İzmir’den 15 Türk rahvan ve 15 İngiliz ve Arap atlarının arka bağırsağında bulunana Paraisotricha cinsine dahil 2 endokommensal siliyat, P. colpoidea ve P. minuta’nın sitolojik özelliklerini tespit etmek, türlerin morfolojik karakterlerini orijinal tanım ve literatürde mevcut tanımlarla karşılaştırarak benzerlik ve farklılıkları tartışmaktır.

Yöntemler:

İki endokommensal siliyatın sitolojik özellikleri piridinli gümüş karbonat ve gümüş nitrat empregnasyon teknikleriyle ışık mikroskobu düzeyinde çalışılmıştır.

Bulgular:

Atlarımızdan ölçülen örnekler sitolojik özellikler, morfolojik karakterler ve biyometrik veriler bakımından orijinal tanımlamalarda verilenlere benzer bulunmuştur.

Sonuç:

Türlerin biyometrik verilerinin değerlendirilmesinde konak hayvanların beslenme alışkanlıklarının ve coğrafi varyasyonlarının önemli olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Paraisotricha, arka bağırsak, at, siliyat