Davetli Derleme

Literatür Işığında Türkiye’de Alveolar Ekinokokkozis

10.5152/tpd.2012.28

  • Özlem Miman
  • Süleyman Yazar

Gönderim Tarihi: 28.05.2011 Kabul Tarihi: 27.02.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(2):116-120

Alveolar ekinokokkozis (AE), iki önemli Echinococcus türünden biri olan Echinococcus multilocularis’in larval formunun sebep olduğu bir parazitik hastalıktır. Avrupa’da önemli rezervuar konak tilkidir. AE, Türkiye’de endemik bir hastalıktır ve özellikle doğu Anadolu bölgesinde yaşayanlarda görülür. Oldukça agresif ve potansiyel olarak öldürücü seyreden bu hastalık primer olarak karaciğeri etkiler, lezyon tıpkı bir tümör gibi gelişir ve vücudun herhangi bir yerine metastaz yapar. Sıklıkla zor tanı konur ve tanı konduğunda büyük olasılıkla hastalığın da geç evresidir. Erken ve ilerlemiş vakalarda tedavi seçenekleri cerrahi rezeksiyon ve yaşam kurtarıcı bir tedavi seçeneği olarak da karaciğer transplantasyonudur. Türkiye’de 2000-2010 yılları arasında 24 ayrı bildiride olgu sunumları şeklinde 162 AE vakasının rapor edildiği saptanmıştır. Olguların büyük bir çoğunluğu (%86.24) doğu ve güneydoğu Anadolu bölgelerindendir. Yaşları 23 ile 71 arasında değişen vakaların yaş ortalaması: 45.72±8.99 idi. Olguların %62.20’sini kadınlar oluştururken lezyon %95.03 vakada karaciğer yerleşimliydi. Bu bölgelerde yaşayanlara uygulanacak radyolojik ve serolojik tarama çalışmaları ile AE’nin cerrahi tedavi şansı arttırılabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Alveolar ekinokokkozis, karaciğer, Türkiye