Olgu Sunumu

Libya'da Bir kız Çocukta Psychoda albipennis'in Neden Olduğu Ürogenital Miyazis

10.4274/tpd.galenos.2019.6135

  • Aisha Gashout
  • Ahmad Amro
  • Omar Hamarsheh
  • Hamida Al-Dwibe

Gönderim Tarihi: 22.11.2018 Kabul Tarihi: 15.07.2019 Turkiye Parazitol Derg 2019;43(3):152-154 PMID: 31502807

Ürogenital miyazis, Psychoda türlerinin larvalarının neden olduğu bir parazit hastalığıdır ve insanlarda çok nadirdir. On yaşındaki bir kıza, idrarında Psychoda albipennis’in (Diptera: Psychodidae) 4. dönem larvalarının saptanması ile ürogenital miyazis tanısı kondu. Hastanın idrar yaparken ağrı duyma, rahatsızlık hissetme ve yanma şikayetleri vardı. Hasta için idrar yolu antiseptikleri reçete edildi ve hastaya bol su içmesi tavsiye edildi. Yerel sağlık yetkilileri, risk altındaki insanlarda hijyenik koşulları sağlamak için uygun önlemleri almalıdır.

Anahtar Kelimeler: Miyazis, Psychoda albipennis, ürogenital miyazis, Libya

Tam Metin (İngilizce)