Özgün Araştırma

Laboratuvarda Hyalomma marginatum’un Bazı Biyolojik Özellikleri

10.5152/tpd.2011.10

  • Bayram Ali Yukarı
  • Serpil Nalbantoğlu
  • Zafer Karaer
  • Abdullah İnci
  • Hasan Eren
  • Fahri Sayın

Gönderim Tarihi: 02.11.2010 Kabul Tarihi: 07.01.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(1):40-42

Amaç:

Bu çalışma Dünya’da ve ülkemizde önemli vektörlerden olan Hyalomma marginatum’un laboratuarda bazı biyolojik özelliklerini araştırmak üzere planlanmıştır.

Yöntemler:

Çalışmaya daha önce sahadan sığırlar üzerinden toplanan ve bir nesil laboratuarda yetiştirilerek laboratuara adapte edilmeye çalışılan H.marginatum erginleri ile başlanmıştır. Aç ergin keneler ve aç larvalar tavşan, aç nymphler ise dana kulağında beslenmiştir. Bu kene türünün kan emme dışındaki biyolojik gelişim safhaları 28 ºC ısı ve % 85 Nisbi nem ortamında inkübatörde geçmiş, aç aktif safhaları ise daha uzun süreli muhafaza amacıyla 18ºC ısı ve %85 Nisbi nem ortamındaki inkübatörde tutulmuşlardır.

Bulgular:

Aç dişiler tavşanlarda ortalama 15 günde doyup düşmüşler, 20.5 gün sonra yumurtlamaya başlamışlar ve 16 gün süreyle yumurtlamışlardır. Bu yumurtalardan ortalama 29 gün sonra çıkan larvalar 8.5 günde aktivite kazanmışlardır. Bu larvalar tavşanlarda 14.5 gün kan emmiş ve daha sonra doymuş nymph halinde bu hayvanları terk etmişlerdir. Bu nymphlerin ortalama 26 günde gömlek değiştirmesi sonucu oluşan aç ergin keneler ise ortalama 10 günde kitinleşmelerini tamamlayarak aktif hale gelmişlerdir.

Sonuç:

Çalışma sonucunda H.marginatum’un tavşanlarda 2 konutlu davranış gösterdiği ve buna göre laboratuar ortamında toplam hayat siklusunun 97 gün ile 182 gün arasında değiştiği ve ortalama 138. 5 gün sürdüğü tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hyalomma marginatum, biyoloji, Türkiye