Olgu Sunumu

Çöl Ceylanı (Gazella leptoceros), Tricholipeurus balanicus (Phthiraptera: Ischnocera: Trichodectidae) için Yeni Bir Konak

10.5152/tpd.2016.4869

  • Bilal Dik
  • Faiza Marniche
  • Amel Milla
  • Houria Benbelcacem

Gönderim Tarihi: 25.05.2016 Kabul Tarihi: 22.09.2016 Turkiye Parazitol Derg 2016;40(4):211-214

Bu çalışma Çöl ceylanlarında (Gazella leptoceros) (Cuvier, 1842) tespit edilen Tricholipeurus balanicus (Werneck, 1938) hakkında bilgi vermek amacıyla yapılmıştır. Cezayir’de, El Hamma Hayvanat Bahçesi’ndeki dört Çöl ceylanı Nisan 2015’de bit yönünden incelenmiştir. İncelenen 4 ceylandan üçü bitle enfeste bulunmuş, enfeste hayvanlardan 14’ü dişi, 16’sı erkek ve 7’si nimf olmak üzere 37 bit toplanmıştır. Bitlere ceylanların özellikle sırt kısımlarında ve arka bacaklarında rastlanmıştır. Bitler bir pensle toplanmış, %70 alkolde saklanmış ve saydamlaştırılmak üzere %10 Potasyum hidroksit (KOH) içinde 24 saat bekletilmiştir. Sonra distile su, %70 ve %99 alkolden geçirilmiş, Kanada balsamla lam üzerine yapıştırılarak binoküler mikroskopta incelenmiş ve Tricholipeurus balanicus (Werneck, 1938) olarak teşhis edilmiştir. Bu araştırmayla T. balanicus G. leptoceros‘dan ilk kez kaydedilmiştir

Anahtar Kelimeler: Tricholipeurus balanicus, Gazella leptoceros, Çöl ceylanı, El Hamma Hayvanat Bahçesi, Cezayir