Özgün Araştırma

Kızıl Şahinlerde (Buteo rufinus) Görülen Mallophaga Türleri: Türkiye’den Yeni Kayıtlar

  • Bilal DİK

Gönderim Tarihi: 20.08.2005 Kabul Tarihi: 24.05.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(3):226-230

Bu araştırma, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin Cerrahi kiniğine tedavi amacıyla getirilen iki kızıl şahin üzerinde yapılmıştır. Şahinlerden, toplam 47 adet bit toplanmıştır. Bitler, içinde % 70’lik alkol bulunan tüplere alınmıştır. Laktofenolde saydamlaştırılan bitler daha sonra lam üzerine ayrı ayrı yapıştırılmışlardır. Mikroskobik incelemeler sonucunda, dört tür (Laemobothrion maximum, Degeeriella fulva, Craspedorrynchus platystomus, Colpocephalum sp.) saptanmıştır. Colpocephalum cinsine ait örnekler, vücuttaki setaeların bazılarının kopmuş olmalarından ya da erkeklerde genitalianın yeterince saydamlaşmamasından dolayı tür seviyesinde teşhis edilememiştir.

Anahtar Kelimeler: Laemobothrion maximum, Degeeriella fulva, Craspedorrynchus platystomus, Colpocephalum sp., Buteo rufinus, Türkiye