Özgün Araştırma

Kuzey Kıbrıs Evcil Keçilerinde (Capra hircus L.) Yaşayan İşkembe Siliyatı Ophryoscolex purkynjei Stein, 1858 (Sensu Göçmen, 1999)

  • Bayram GÖÇMEN
  • Yavuz SEZGİN

Gönderim Tarihi: 15.04.2006 Kabul Tarihi: 09.05.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(3):246-251

Kıbrıs evcil keçi (Capra hircus) işkembesinde yaşayan Ophryoscolex cinsine dahil siliyat protozoon içeriği araştırılmıştır. Araştırma sonucunda tek tür [Ophryoscolex purkynjei] ve dört forma [O. p. f. purkynjei, O. p. f. Bifidobicinctus ve O. p. f. bicoronatus, O. p. f. tricoronatus] tayin edilmiştir. Ayrıca bu çalışma Ophryoscolex purkynjei f. bifidobicinctus için keçilerin işkembesinde bulunduğuna ilişkin ilk kayıttır. Çalışmada belirlenmiş olan formalara ait incelenen örneklerde tespit edilen taksonomik karakterler, orijinal tanım ve literatürde mevcut tanımlarla karşılaştırılarak benzerlik ve farklılıklar tartışılmıştır. Kıbrıs keçilerinde bulunan Ophryoscolex cinsine dahil işkembe siliyat faunasının, içerdiği forma çeşitliliği açısından diğer ülkelerdeki keçilerden bildirilene oranla daha zengin olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İşkembe siliyatları, Capra hircus, Ophryoscolex, Entodiniomorphida