Özgün Araştırma

Kütahya’da Ev Tozu Akarları

  • Cihangir AKDEMİR
  • Hülya GÜRDAL

Gönderim Tarihi: 09.08.2004 Kabul Tarihi: 06.04.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(2):110-115

Bu araştırma Kütahya’da ev tozu akarlarının prevalansını ve türlerini belirlemek için yürütülmüştür. Ev tozu akarlarının prevalansı %18,05 olarak bulunmuş ve Tyrophagus putrescentiae (%43.96), Dermatophagoides pteronyssinus (%31,03), Acarus siro (%13,79), Lepidoglyphus destructor (%1,72), Glycphagus domesticus (%2,58) ve Cheyletus spp. (%1,72) türleri tespit edilmiştir. Nisan ve ekim ayları arasında akarlara rastlanmış, haziran ve eylül arasında ise akar bulunan ev sayısı üst seviyelerde tespit edilmiştir. Dermatophagoides pteronyssinus ağustosda, Tyrophagus putrescentiae ve Acarus siro ise temmuzda pik seviyede tespit edilmiştir. Akarların en fazla bulunduğu ay ise temmuz olarak belirlenmiştir. Bu araştırmada gram tozdaki akar sayısı ise 0.13 olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ev tozu akarı, D.pteronyssinus, A.siro, L.destructor, G.domesticus, T.putrescentiae, Cheyletus spp.