Olgu Sunumu

Kronik Steroid Kullanan İmmunsuprese Hastada Strongyloidoza Bağlı Loeffler Sendromu

10.5152/tpd.2013.14

  • Özlem Özen Ekmekci
  • Meryem Tahmaz
  • Semih Altıparmak
  • Gülnar Gülaçtı
  • A. Kadir Ergen
  • A. Baki Kumbasar
  • Sezer Sepetcioğlu
  • Y. Ali Öner

Gönderim Tarihi: 11.01.2012 Kabul Tarihi: 12.01.2013 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(1):55-57

Strongyloides strecoralis tüm dünyada on milyonlarca insanı enfekte eden bir insan barsak nematodudur. Ülkemizde nadiren görülmektedir. İmmün yetmezlikli hastalarda dissemine strongyloidiosis enfeksiyonu gelişebilir. S. stercoralis hiperenfeksiyonu sıklıkla enterik organizmalar ile oluşan menenjit veya sepsise eşlik eder. Glukokortikoid tedavisi hiperenfeksiyonu tetikleyen en sık durumlardan birisidir fakat hematolojik maligniteler, malnutrisyon ve AİDS ile ilişkili vakalar bildirilmektedir. İvermektin gibi antihelmintik ajanlar hiperenfeksiyon sendromunu tedavide başarı ile kullanılmaktadır. Biz burada uzun süredir steroid kullanan ve akciğerde kitle öntanısı ile tetkik edilen 82 yaşındaki bir hastada saptanan S. stercoralis enfeksiyonu ve Loeffler sendromlu bir olguyu sunuyoruz. Hasta göğüs hastalıkları kliniğinde sağ akciğer üst lobda kitle görüntüsü nedeniyle tetkik edilirken, karın ağrısı, diare ve kaşıntı şikayetlerinin olması üzerine tarafımıza yönlendirilmişti. Periferik yaymasında %43 eozinofili görüldü. Gaitanın parazitolojik incelemesinde Strongyloides stercoralis larvaları görüldü. Hastada parazitoz ve loeffler sendromu olabileceği düşünüldü. Albendazol tedavisi sonrası hastanın şikayetlerinde önemli ölçüde gerileme izlendi. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 55-7)

Anahtar Kelimeler: Strongyloides stercoralis, kronik diyare, Loeffler sendromu