Özgün Araştırma

Kronik Diyare Yakınması Olan Bir Hastada Strongyloides stercoralis

  • Gülnaz ÇULHA
  • Lütfü SAVAŞ
  • Yusuf ÖNLEN

Gönderim Tarihi: 09.03.2006 Kabul Tarihi: 22.12.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(4):293-295

Kronik diyare ve karın ağrısı yakınmaları 5-6 yıldır devam eden 38 yaşındaki erkek hastada Strongyloides stercoralis saptanması üzerine konunun önemini vurgulamak amacıyla olgunun sunulmasına karar verilmiştir. 25 yıldır oto tamirciliği yapan hastanın aynı zamanda çiftçilikle de uğraştığı öğrenilmiştir. Parazitolojik incelemede hastadan üç kez alınan dışkı örneklerinde S.stercoralis larvaları saptanmıştır. Hastaya 15 gün süre ile 400mg/gün dozunda Albendazol verilmiş, 5 gün sonra yapılan dışkı incelemesinde parazit yoğunluğunun azaldığı görülmüştür. Tedavinin onuncu, onbeşinci günü ve tedavi sonrası yapılan dışkı incelemelerinde de parazite rastlanmamıştır. Tedavi bitiminde hastanın tüm şikayetlerinin kaybolduğu saptanmıştır. Değişik tedaviler alan hastanın şimdiye kadar hiçbir parazitolojik tetkik yaptırmadığı saptanmıştır. Kronik diyare yakınması olan hastalarda parazitolojik inceleme yapılmasının oldukça önemli olduğu vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Strongyloides stercoralis, Kronik diyare, Hatay