Özgün Araştırma

Kırmızı Bıyıklı Bülbül’de (Pycnonotus jocosus) Parazitlenen İki Phthirapteran Türünün Yumurtlama Paterni ve Yumurta Bırakma Bölgeleri

10.5152/tpd.2012.39

  • Arun Kumar Saxena
  • Gaurav Arya
  • Nayanci Bansal

Gönderim Tarihi: 31.03.2012 Kabul Tarihi: 24.07.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(3):166-168

Amaç:

Bu çalışma kırmızı-bıyıklı Bülbül’ü enfeste eden iki phthirapteran türünün yumurtlama ve yumurta bırakma biçimlerini kaydetmek için yapıldı.

Yöntemler:

Her bir tür tarafından vücudun farklı bölgelerine baırakılan yumurta sayısı stereo-zum binoküler mikroskop altında doğrudan gözlem yolu ile kaydedildi. Yumurta taşıyan kuş tüyleri yumurta bırakma biçimini gözlemek için SEM’e tabi tutuldu.

Bulgular:

Ischnocera alttakımından bir bit olan Brueelia guldum’un yumurtaları en fazla oranda sırt bölgesi tüylerinde, takiben boyun ve göğüs belgesindeki tüylerde kaydedildi. Amblycera alttakımından bir bit olan Menacanthus eurysternus başlıca boyun, baş ve ense tüylerine yumurta bırakmayı tercih etmekteydi.

Sonuç:

Ischnocera alttakımından bir bit olan Brueelia guldum konakçı vücutta yaygın yumurtlama bölgesi göstermekte iken amblycera alttakımından bir bit olan Menacanthus eurysternus kısıtlı yumurtlama bölgesi göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Yumurtlama, phthiraptera, bitler, amblycera, ischnocera