Olgu Sunumu

Kırım-Kongo Hemorajik Ateşi Olan Vakada Uygunsuz Anti-diüretik Hormon Sendromu

10.5152/tpd.2014.3603

  • Samet Özer
  • Nafia Özlem Kazancı
  • Ergün Sönmezgöz
  • Erhan Karaaslan
  • Resul Yılmaz

Turkiye Parazitol Derg 2014;38(4):275-277

Kırım Kongo Hemorajik Ateşi (KKHA) çocukluk çağında fatal seyirli kene tutunması sonucu ortaya çıkan klinik tablodur. Çok çeşitli klinik ve laboratuvar bulguları ile karşımıza çıkabilir. Bu yazıda atipik bir prezentasyon olan hiponatremi ve bilinç bulanıklığı ile başvuran olgu sunulmuştur. KKHA’nde hiponatremi daha önce bildirilmemiştir. Olguda 4 yaşında kız hasta ateş, halsizlik ve hiponatremiye bağlı bilinç bulanıklığı ile başvurdu. Hastanın kırsal kesimden başvuruyor olması ve Tokat yöresinde KKHA vakalarının çok sayıda olmasından dolayı KKHA virüsü enfeksiyonundan şüphelenildi. KKHA virüsüne karşı IgM antikorlarının ve Real-Time PCR ile virüsün saptanması ile tanı doğrulandı. Bu vakayı daha önce KKHA vakalarında elektrolit dengesizliğinin bildirilmemiş olması ve hiponatreminin neden olabileceği bilinç bulanıklığı ve konvülziyon gibi klinik tablolarla karşılaşılabileceğini vurgulanmak amacıyla sunduk. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 275-7)

Anahtar Kelimeler: Kırım-Kongo hemorajik ateş, elektrolit dengesizliği,uygunsuz anti-diüretik hormon sendromu