Özgün Araştırma

Kırıkkale’de Köpeklerde Dirofilaria immitis’nin Yayılışı

  • Kader YILDIZ
  • Sibel YASA DURU
  • Buğrahan B. YAĞCI
  • Naci ÖCAL
  • Aycan N. GAZYAĞCI

Gönderim Tarihi: 05.12.2007 Kabul Tarihi: 17.04.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(3):225-228

Kalp kurdu enfeksiyonu köpeklerin önemli paraziter hastalıkları arasında yer almaktadır. Bu çalışmada Kırıkkale’de köpeklerde bu enfeksiyonun yaygınlığını belirlemek amaçlanmıştır. Yöre köpeklerinden toplam 172 kan örneği toplanmıştır. Modifiye Knott tekniği kullanılarak 10 köpekte (%5,8) mikrofiler tespit edilmiştir. Mikrofiler saptanan kan örnekleri asit fosfataz boya ile boyanmıştır. Boşaltım ve anal delikleri boyanan bu mikrofilerlerin Dirofilaria immitis’e ait olduğu belirlenmiştir. Mikrofilerler 2-10 yaş arası köpeklerde ve özellikle Siberian husky, setter, pointer ve melez köpek ırklarında saptanmıştır. 142 köpek serumu ticari ELISA kiti kullanılarak anti- Dirofilaria immitis antikorları yönünden incelenmiştir. Yöre köpeklerinde occult enfeksiyon oranı %27,46 olarak saptanmıştır. Bu sonuçlarına göre Kırıkkale, kalp kurdu enfeksiyonu yönünden yüksek risk taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dirofilaria immitis, köpek, yayılış, seropozitivite, Kırıkkale