Özgün Araştırma

Konya’daki Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) Türlerinin Gece Uçuş Aktiviteleri

  • Bilal DİK
  • Recep ERGÜL

Gönderim Tarihi: 30.01.2006 Kabul Tarihi: 08.05.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(3):213-216

Bu çalışma Culicoides türlerinin gece uçuş aktivitelerinin belirlenmesi amacıyla temmuz 1997’de, Konya’da yapılmıştır. Culicoides türlerinin yakalanmalarında ışık tuzakları kullanılmıştır. Tuzaklar kümeslerin veya koyun ve sığır barınaklarının yakınlarına veya içlerine, saat 20.00’ den itibaren kurulmuşlar, 20.00-22.00, 22.00-24.00, 24.00-02.00, 02.00-04.00, 04.00-06.00, 06.00-08.00 saatleri arasında kontrol edilmişlerdir. Araştırma süresince 4084 Culicoides örneği yakalanmış ve 12 tür (C.puncticollis, C.maritimus, C.circumscriptus, C.punctatus, C.newsteadi, C.flavipulicaris, C.obsoletus, C.pulicaris, C.simulator, C.gejgelensis, C.salinarius, C.vexans) tespit edilmiştir. C.puncticollis, C.maritimus, C.circumscriptus ve C.punctatus dominant türler olarak saptanmıştır. Culicoides türlerinin genel olarak bütün gece boyunca uçtukları, güneşin doğuşuyla birlikte sayıca azaldıkları ve türlerin farklı uçuş aktivitelerine sahip oldukları gözlenmiştir. C.puncticollis’e en çok 20.00-22.00 saatleri arasında rastlanmış, C.maritimus‘un 20.00- 22.00 saatleri arasında nispeten yüksek oranda yakalandığı ve 22.00-24.00 saatleri arasında pik yaptığı tespit edilmiştir. C.circumscriptus en çok 22.00- 24.00 ve 24.00-02.00 saatleri arasında yakalanmış, C.punctatus’un uçuş aktivitesi ise 20.00-22.00’den 02.00-04.00’e kadar düzenli bir artış göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Culicoides, Gece Uçuş Aktivitesi, Konya, Türkiye