Özgün Araştırma

Konya Yöresinde Yumurta Tavuklarında Sabin-Feldman Boya Testi ile Toxoplasma gondii (Nicolle ve Manceaux, 1908) Seropozitifliğinin Araştırılması

  • Funda ALTINÖZ
  • Cahit BABÜR
  • Selçuk KILIÇ

Gönderim Tarihi: 28.03.2006 Kabul Tarihi: 26.02.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(1):4-6

Bu çalışma Aralık 2004-Mart 2005 tarihleri arasında Konya ilinde yetiştirilen yumurta tavukları üzerinde yapılmıştır. Bu süre zarfında toplam 287 tavuktan kan alınmış, 4000 rpm’de 10 dakika süreyle serumları çıkarılmıştır. Bu serumlar Toxoplasma gondii spesifik antikorlarının tespiti için Sabin-Feldman Boya Testi ile incelenmiş ve 1 tanesi (%0,34) seropozitif bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, Yumurta tavuğu, Sabin-Feldman Boya Testi, Konya