Özgün Araştırma

Konya Hayvanat Bahçesi’ndeki Kanatlı Hayvanlarda Görülen Çiğneyici Bit (Phtihiraptera: Amblycera, Ischnocera) Türleri

  • Bilal DİK
  • Uğur USLU

Gönderim Tarihi: 15.10.2008 Kabul Tarihi: 01.01.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(1):43-49

Bu çalışmada, Konya Hayvanat Bahçesi’ndeki 15 değişik türe ait 25 kanatlı hayvan çiğneyici bitler yönünden incelenmiştir. Yapılan muayeneler sonucu, üçü Kızıl Şahin (Buteo rufinus), biri Şah Kartal (Aquila heliaca) ve birisi de Saz Delicesi (Circus aeruginosus) olmak üzere beş hayvanın bitlerle enfeste oldukları gözlenmiştir. Bu kanatlıların üzerlerinden 211 adet bit toplanmış ve yedi tür tespit edilmiştir. Toplanan bitler içinde %70’lik alkol bulunan şişelere konulduktan sonra, 24-48 saat süreyle %10’luk KOH’de saydamlaştırılmışlardır. Kanada Balsam ile lam üzerine yapıştırılan bitlerin morfolojik yapıları ışık mikroskobunda incelenerek, ölçümleri yapılmıştır. İncelemeler sonucu, Kızıl Şahin’lerde Laemobothrion maximum Scopoli, 1763, Craspedorrhynchus platystomus (Burmeister, 1838) ve Degeeriella fulva (Giebel, 1874); Şah Kartal’da Craspedorrhynchus fraterculus Eichler & Zlotorzycka, 1975, Degeeriella aquilarum Eichler, 1943 ve Colpocephalum impressum Rudow, 1866; Saz Delicesi’nde ise Degeeriella fusca (Denny, 1842)’ya rastlanmıştır. C. fraterculus, D. aquilarum, C. impressum ve D. fusca bu çalışma ile Türkiye’ de ilk kez tespit edilmiş ve bu türler hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Degeeriella fusca, D.aquilarum, D. fulva, Colpocephalum impressum, Craspedorrhynchus fraterculus