Olgu Sunumu

Kolestaz ile Başvuran Pankreatik Hidatik Kistli Çocuk

10.5152/tpd.2017.4496

  • Nagehan Aslan
  • Tuğba Koca
  • Aykut Recep Aktaş
  • Füsun Zeynep Akçam
  • Mustafa Akçam

Gönderim Tarihi: 30.08.2015 Kabul Tarihi: 29.03.2016 Turkiye Parazitol Derg 2017;41(1):53-56

Kistik ekinokokkozis sıklıkla karaciğer ve akciğerde görülmekle birlikte birçok organda yerleşim gösterebilir. Hastalığın endemik olarak görüldüğü ülkelerde bile pankreas yerleşimli hidatik kist olguları nadir olup, genellikle izoledir. Pankreas kist hidatikleri özellikle psödokist ve pankreasın kistik karsinomları ile ayırıcı tanısının yapılması gereken olgular olması nedeni ile önem taşımaktadır. Literatür (PubMed) taramasında çocukluk yaş grubunda pankreas ile birlikte karaciğerin de tutulduğu kistik ekinokokkozis olgusuna rastlayamadık. Bu yazıda, kolestazla gelen çocukta pankreatik kistik ekinokokkozisin etyolojide rol alabileceği ve bu kistin izole olmayabileceği vurgulanıp, olgu literatür ışığında tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Kistik ekinokokkozis, kolestaz, pankreas