Özgün Araştırma

Kocaeli Yöresi Köpeklerinde Toxoplasma gondii Seroprevalansı

  • Sami ŞİMŞEK
  • Armağan Erdem ÜTÜK
  • Cahit BABÜR
  • Ergün KÖROĞLU

Gönderim Tarihi: 30.12.2005 Kabul Tarihi: 01.08.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(3):171-174

Çalışma, Kocaeli yöresinde sahipli ve sokak köpeklerinde Toxoplasma gondii seroprevalansının Sabin-Feldman boya testi ile araştırılması amacıyla yapılmış olup, bakısı yapılan 116 köpeğin 81’inde (%69,8) seropozitiflik saptanmıştır. Seropozitifliğin erkek köpeklerde %59,6, dişilerde %78,1 (p<0.05); sahipli olanlarda %62,5, sokak köpeklerinde %71,7 (p>0.05); 0-1 yaş grubunda %68,2, 1-3 yaş grubunda %75,6 ve 3 yaş üstü grupta da %62,5 (p>0.05) olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, Kocaeli yöresindeki köpeklerde toksoplasmosis seropozitifliğinin yüksek çıkması önemli bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, köpek, Sabin-Feldman, Kocaeli