Özgün Araştırma

Kocadere Deresi (Bursa)’ndeki Tahta Balıkları (Blicca bjoerkna L. 1758)’nın Helmint Parazitleri

  • Mevlüt Melih SELVER
  • Ali AYDOĞDU
  • Veli Yılgör ÇIRAK

Gönderim Tarihi: 17.10.2009 Kabul Tarihi: 04.05.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(2):118-121

Bu çalışma, Şubat 2005-Ocak 2006 döneminde Kocadere Deresi (Bursa)’nde 120 adet Blicca bjoerkna (tahta balığı)’da bulunan helmint parazitlerin ve bunların aylara göre yaygınlığının araştırılması amacıyla yapılmıştır. Çalışma sonunda incelenen balıkların %98,3’ü bir veya daha fazla helmint türü ile enfekte bulunmuş, toplamda da 5 farklı tür helmint kaydedilmiştir. Bu parazit türlerinin B. bjoerkna’daki dağılımları ve yıllık ortalama enfeksiyon oranları ise şöyle olmuştur: Dactylogyrus sphyrna (%24,2), D. distinguendus (%30,8), Diplostomum spathaceum metaserkeri (%95,8), Caryophyllaeus laticeps (%2,5) ve Eustrongylides sp. larvası (%8,3).

Anahtar Kelimeler: Kocadere Deresi, Tahta balığı, Helmint