Olgu Sunumu

Klatskin Tümörünün Ayırıcı Tanısında Akla Gelmeli: Alveolar Ekinokokkoz

10.4274/tpd.galenos.2020.6764

  • Burcu Saka
  • Aslı Ünlü Akhan
  • Cengiz Erol
  • Ayşe İstanbullu Tosun
  • Gökhan Ertuğrul

Gönderim Tarihi: 12.01.2020 Kabul Tarihi: 21.04.2020 Turkiye Parazitol Derg 2020;44(3):179-181 PMID: 32928728

Alveolar Ekinokokkosis, Echinococcus multilocularis’in sebep olduğu bir enfeksiyon hastalığı olup, sıklıkla karaciğerde yer kaplayan lezyon ile kendini gösterir. Karaciğerdeki lokal infiltratif paterni yanısıra, çevre organlara yayılımı ve uzak organlarda metastaz ile karışan kitle oluşturması nedeniyle, malign bir tümörü taklit eder. Bu nedenle karaciğer kanserlerinin önemli bir ayırıcı tanısını oluşturur. Burada, klinik ve radyolojik olarak klatskin tümörünü düşündüren ancak patolojik ve serolojik çalışmalarla Alveoler Ekinokokkosis tanısı alan bir olgu sunulmuştur. Malign tümörlerin ve enfeksiyon hastalıklarının tedavi ve prognozlarının birbirinden çok farklı olması nedeniyle, özellikle Ekinokkozisin endemik olduğu bölgelerde, tıkanma sarılığının ayırıcı tanısında bu etken mutlaka akla gelmelidir.

Anahtar Kelimeler: Klatskin tümörü, safra yolu tıkanıklığı, alveolar hidatid hastalığı

Tam Metin (İngilizce)