Özgün Araştırma

Işıklı Baraj Gölü (Denizli)’nde Yaşayan Turna Balığı (Esox lucius L., 1758)’nın Endoparazitleri, Mevsimsel Dağılımları ve Etkileri

  • İsmail KIR
  • Selda TEKİN ÖZAN

Gönderim Tarihi: 21.10.2004 Kabul Tarihi: 18.05.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(4):291-294

Bu çalışma Aralık 2000 - Kasım 2001 tarihleri arasında Işıklı Baraj Gölü’nde yaşayan turna balığı (Esox lucius L., 1758)’nın endoparazitlerini belirlemek amacıyla yapılmış ve toplam 160 örnek yakalanarak parazitolojik yönden incelenmiştir. Araştırma neticesinde; Bathybothrium rectangulum (Cestoda), Raphidascaris acus, Camallanus truncatus (Nematoda) ve Neoechinorhynchus rutili (Acanthocephala) türleri tespit edilmiştir. Bu parazitlerden Raphidascaris acus en fazla rastlanılan parazit türü olmuştur. İncelenen balıklarda en yüksek mevsimsel enfeksiyon ilkbaharda %84,2 olarak tespit edilmiştir. Enfekte olma bakımından ise; turna balıklarının erkek bireylerinin %40,4, dişilerinin ise %65,1 olduğu belirlenmiştir. Yaş gruplarına göre en yüksek enfeksiyon I yaşındaki turna balıklarında %85,7 olarak görülmüştür. Aynı ayda yakalanan, aynı yaşta ve aynı cinsiyetteki örnekler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda; parazitli turna balıklarının parazitsiz olanlarından boy yönünden %2,5, ağırlık yönünden ise %7,6 oranında daha az geliştikleri belirlenmiştir. Bu çalışmada tespit edilen parazitlerden Bathybothrium rectangulum, Türkiye turna balıklarında ilk defa bildirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Işıklı Baraj Gölü, turna balığı (Esox lucius), endo parazit, enfeksiyon