Özgün Araştırma

Kistik Ekinokokkozis Hastalarında Spesifik IgE Düzeyleri

  • Mustafa DEMİRCİ
  • Selçuk KAYA
  • Buket Cicioğlu ARIDOĞAN
  • Canan YÖNDEN
  • Süleyman ÖNAL

Gönderim Tarihi: 14.10.2003 Kabul Tarihi: 24.12.2003 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(1):21-23

Bu çalışma kistik ekinokokkozisli (KE) hastalarda spesifik IgG antikorlarının tanı değerinin ortaya konması için planlanmıştır. Bu amaçla radyolojik olarak kist gösterilmiş fakat opere edilmemiş ve serolojik olarak ticari IHA ve ev yapımı ELISA testleri ile KE pozitifli saptanan 28 hasta çalışmaya alınmıştır. Bu 28 hastanın spesifik IgE düzeyleri ticari test kiti ve ev yapımı ELISA kiti ile karşılaştırmalı olarak araştırılmıştır. Serolojik ve radyolojik olarak KE tanısı konan 28 hastanın 11'inde ticari kit ile 13'ünde ev yapımı ELISA testi ile pozitif spesifik IgE düzeyleri saptanmıştır. Sonuç olarak bulgularımız, spesifik IgE düzeylerinin KE tanısında duyarlılığının düşük olduğunu ve yüksek saptanan hastalarda ancak hastalığın takibinde kullanılabileceği teorisi desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Kistik ekinokokkozis, spesifik IgE