Özgün Araştırma

Kıbrıs Evcil Keçilerinde Yaşayan İşkembe Siliyatı Ophryoscolex Purkynjei Stein, 1858 (Ciliophora: Entodiniomorphida)’de Morfometrik Varyasyonlar

  • Ahmet MERMER
  • Bayram GÖÇMEN
  • Kerim ÇİÇEK
  • Gürsel ERGEN
  • Yavuz SEZGİN
  • Mehmet Z. YILDIZ

Gönderim Tarihi: 20.06.2006 Kabul Tarihi: 15.07.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(3):252-257

Kıbrıs evcil keçi (Capra hircus) işkembesinde yaşayan Ophryoscolex purkynjei’ye dahil dört forma [O. p. f. purkynjei, O. p. f. Bifidobicinctus ve O. p. f. bicoronatus, O. p. f. tricoronatus] diagnostik olan morfometrik özellikleri açısından karşılaştırılmıştır. Ayrıca farklı konaklarda aynı formalar arasında meydana gelen anlamlı morfometrik varyasyonlar istatistiki analizler ile gösterilmiştir . Tespit edilen varyasonların, konak hayvanların fizyolojilerindeki bireysel farklılıklardan (diğer siliyat faunası, bakteri populasyonu, türler arası antogonizm vs) kaynaklanabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İşkembe siliyatı, morfometrik varyasyonlar, Ophryoscolex, Entodiniomorphida