Özgün Araştırma

Kayseri’de Kistik Ekinokokkozisin Son Altı Yıldaki Durumu

  • Süleyman YAZAR

Gönderim Tarihi: 06.06.2005 Kabul Tarihi: 12.08.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(4):241-243

Echinococcus granulosus’un larval formunun sebep olduğu kistik ekinokokkozis (KE) dünyanın özellikle koyun beslenen bölgelerinde büyük bir halk sağlığı problemidir. Çalışmamızda, Kayseri’de 1999-2004 yıllarında değişik hastane kayıtları ve İl Sağlık Müdürlüğü kayıtları retrospektif olarak gözden geçirilerek saptanan KE olguları incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 330 (%47,2)’u erkek, 369 (%52,8)’u kadın olmak üzere toplam 699 KE olgusu saptanmıştır. Saptanan olguların toplam 9.246 gün hastanede yattığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kistik ekinokokkozis, Kayseri