Özgün Araştırma

Kayseri’de Dört İlköğretim Okulundaki Öğrencilerde Enterobius vermicularis Yaygınlığının Araştırılması

  • Servet ÖZCAN
  • Hanife ÖZCAN
  • Ebru SÖNMEZ
  • Süleyman YAZAR

Gönderim Tarihi: 23.10.2003 Kabul Tarihi: 01.12.2003 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(1):24-26

Çalışmamız Kayseri merkezde bulunan Ahmet Eskiyapan, Boztepe, Vali Saffet Arıkan Bedük ve 75. Yıl İMKB ilköğretim okullarında öğrenim gören 307 (%48.5)’si kız, 300 (%51.5)’ü erkek olmak üzere toplam 607 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Anal bant yöntemiyle yapılan çalışmada, öğrencilerin % 16.14’ünün Enterobius vermicularis ile enfekte olduğu saptanmıştır. Çalışmamızda okul, cinsiyet, yaş, sınıf, oturulan evin türü, evdeki suyun kaynağı, evde yaşayan kişi sayısı gibi parametreler ve ayrıca öğrencilerde görülen karın ağrısı, uyku düzensizliği, diş gıcırdatması, burun kaşıntısı, gece korkuları, öksürük nöbetleri, kulak uğuldaması, gece işemesi, makatta kaşıntı ve dikkat dağınıklığı gibi semptomlarla parazit varlığı arasındaki ilişki araştırılmış ve bu parametreler ile parazit varlığı arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Enterobius vermicularis, ilköğretim okulu, Kayseri