Özgün Araştırma

Kayseri Yöresinden Toplanmış Culex pipiens Komplekse ait Sivrisinek (Diptera: Culicidae) Örneklerinin Kan Beslenme İdentifikasyonu

10.5152/tpd.2016.4882

  • Seval Korkmaz
  • Alparslan Yıldırım
  • Önder Düzlü
  • Arif Çiloğlu
  • Zuhal Önder
  • Abdullah İnci

Gönderim Tarihi: 23.05.2016 Kabul Tarihi: 11.09.2016 Turkiye Parazitol Derg 2016;40(4):199-204

Amaç:

Bu çalışma, Kayseri yöresinden toplanmış Culex pipiens tür kompleksine ait örneklerin kan beslenmesinde konak tercihlerinin belirlenmesi amacıyla planlanmıştır.

Yöntemler:

Çalışmada toplam 1284 dişi sivrisinek morfolojik olarak incelenmiş ve 376’sı (%28,4) Cx. pipiens komplekste belirlenerek bireysel genomik DNA izolasyonu yapılmıştır. Genomik DNA izolatlarının kanatlı ve memeli mitochondrial cytochrome b (mt-cytb) gen bölgesini spesifik olarak amplifiye eden primerler ile Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) analizleri gerçekleştirilmiştir. Konak kanı yönünden pozitif belirlenen örneklere ait izolatların mt-cytb gen bölgesi amplikonları konak türü tayini için klonlanmış ve elde edilen plazmidler sekans analizine tabii tutulmuştur.

Bulgular:

Toplam 376 örneğin 148’i (%39,4) kanatlı ve/veya memeli kanı yönünden pozitif bulunmuştur. Pozitif belirlenen örneklerin toplam 43’ü yalnızca memeli, 98’i yalnızca kanatlı, 7’si ise hem kanatlı hem de memeli kanı yönünden pozitif belirlenmiştir. Cx. pipiens komplekse ait örneklerin kan beslenmesinde kanatlı konak tercihi önemli bulunmuştur. Kanatlı kanı pozitif 15 örnekten 9’unun Passeriformes, 3’ünün Accipitriformes, 2’sinin Columbiformes ve birinin de Strigiformes takımlarında yer alan kanatlı türlerinden kan emdiği belirlenmiştir. Memeli kanı pozitif 15 örneğin ise 6’sı insan, 4’ü sığır, 3’ü koyun, 2’si de köpek kanı yönünden pozitif olduğu saptanmıştır

Sonuç:

Bu çalışma ile Türkiye’de ilk kez Cx. pipiens tür kompleksine ait sivrisinek örneklerinin kan beslenmesinde konak tercihleri üzerine moleküler düzeyde veriler elde edilmiştir

Anahtar Kelimeler: Culex pipiens kompleks, kan beslenmesi, kanatlı, memeli, Kayseri