Özgün Araştırma

Kayseri ve Civarında Köpeklerde Leishmaniosisin Nested-PCR ile Araştırılması

  • Anıl İÇA
  • Abdullah İNCİ
  • Alparslan YILDIRIM
  • Öznur ATALAY
  • Önder DÜZLÜ

Gönderim Tarihi: 31.10.2007 Kabul Tarihi: 26.04.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(3):187-191

Köpeklerde leishmaniosis (KanL), Leishmania spp’nin neden olduğu zoonotik karakterli bir protozoon hastalığıdır. Bu hastalık, Dünya’da Akdeniz havzasını da içine alan birçok bölgede yaygın olarak görülmektedir. Bu çalışma, Kayseri ve civarındaki köpeklerde KanL’in yaygınlığının Nested-Polymerase Chain Reaction (PCR) tekniği ile araştırılması amacıyla yapılmıştır. Rastgele seçilen toplam 300 asemptomatik köpeğin vena cephalica antebrachii’lerinden EDTA’lı tüplere kan örnekleri alınmıştır. Bunun yanında, 14 köpekten lenf sıvısı, üç köpekten de kemik iliği, dalak ve karaciğer biyopsileri alınmıştır. Alınan örneklerden elde edilen DNA’lar, Leishmania spp.’nin varlığı yönünden small subunit ribosomal RNA (ssr RNA) geninin amplifiye edildiği Nested-PCR yöntemi ile araştırılmıştır. Nested-PCR sonuçlarına göre muayene edilen 300 köpekten hiçbirinde Leishmania spp. DNA’sına rastlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Köpek, Kayseri, Leishmania, Nested-PCR