Özgün Araştırma

Kayseri-Karpuzsekisi Havzasında Yaşayanlarda Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması

  • İzzet ŞAHİN
  • Süleyman YAZAR
  • Ozan YAMAN
  • Niğmet GÖZKENÇ

Gönderim Tarihi: 13.10.2005 Kabul Tarihi: 01.08.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(3):178-180

Çalışmamızda, Kayseri ili Karpuzsekisi havzasında bulunan dört köyde yaşayanlardan bağırsak parazitlerinin yaygınlığını belirlemek amacıyla dışkı örnekleri ve selofan bant preparatları alınmıştır. Hanyeri’den 40, Sarıköklü’den 20, Dokuzpınar’dan 80 ve Karpuzsekisi’nden 120 olmak üzere toplam 240 kişinin dışkı ve anal bant preparatları incelenmiştir. Saptanan parazit ve yüzde oranları; Blastocystis hominis 82 (%34,16), Enterobius vermicularis 37 (%15,41), Entamoeba coli 26 (%10,83), Entamoeba hartmanni 10 (%4,16), Giardia intestinalis 7 (%2,91), Endolimax nana 5 (%2,08), Entamoeba histolytica/E.dispar 4 (%1,66), Taenia saginata 1 (%0,41) olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, Kayseri