Özgün Araştırma

Kastamonu Civarında Dağılış Gösteren Helix lucorum Linnaeus, 1758 (Mollusca: Pulmonata)’da Dicrocoeliid (Trematoda: Digenea) Larval Safhalarının Yaygınlığı

10.5152/tpd.2014.3346

  • Gözde Gürelli
  • Mehtap Alay
  • Sevilay Koymalı

Gönderim Tarihi: 03.09.2013 Kabul Tarihi: 08.12.2013 Turkiye Parazitol Derg 2014;38(1):37-40

Amaç:

Bu çalışmanın amacı Kastamonu civarında dağılış gösteren Helix lucorum Linnaeus, 1758 (Mollusca: Pulmonata)’daki Dicrocoeliid larval safhalarının yaygınlığını araştırmaktır

Yöntemler:

Salyangozlar Taşköprü, Kastamonu civarından Mart, Nisan, Mayıs 2013 tarihinde toplanmıştır. Salyangozlar canlı şekilde disseke edilmiştir ve hepatopankreasları çıkartılarak %0,6’lık NaCl içeren solüsyona alınmıştır. Hepatopankreasları bir iğne yardımıyla parçalanmıştır ve canlı haldeki parazitleri araştırmak için hepatopankreas sıvısından bir damla lam üzerine alınmıştır. İncelemeden sonra Dicrocoeliid larval safhaları %70’lik etil alkol, formaldehit-etil alkol, %10 formalin ve bouin’le tespit edilmiştir.

Bulgular:

Bir kara salyangozu türü olan H. lucorum’un %27,6 yaygınlıkla Dicrocoeliid (Trematoda: Digenea) türlerinin yaşam döngüsünde ara konak olduğu ülkemizden ilk kez rapor edilmiştir. Larval safhaların morfolojik ve histolojik özellikleri tespit edilmiştir.

Sonuç:

H. lucorum Dicrocoeliid türlerinin yaşam döngüsünde bir ara konaktır. Enfeksiyonun en yüksek olduğu ay Nisan’dır. Bu kara salyangozu türü insan ve hayvan sağlığı için önemlidir. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 37-40)

Anahtar Kelimeler: Helix lucorum, larval safha, Dicrocoeliid, Kastamonu