Olgu Sunumu

Kars’ta Bir Kadında Lucilia sericata (Diptera: Calliphoridae)’nın Neden Olduğu Postoperatif Yara Myiasisi

10.5152/tpd.2011.11

  • Kemal Kılıç
  • Mükremin Özkan Arslan
  • Murat Kara

Gönderim Tarihi: 15.12.2010 Kabul Tarihi: 09.02.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(1):43-46

Fakültatif bir ektoparazit olarak bilinen Lucilia sericata’nın sıklıkla hayvanlarda nadiren de olsa insanlarda açık yaralarda veya ağız, burun, göz gibi organlarda myiasis oluşturduğu bilinmektedir. Bu olgu, sağ meme kanseri nedeniyle ameliyat edilen 56 yaşında bir kadın hastada; operasyondan yaklaşık 10 ay sonra insizyon yerinde şişlik ağrı, kızarıklık ile ortaya çıkan yaklaşık iki hafta sonrada açık bir yaraya dönüşen, bir süre sonra da üzerinde sinek larvalarının (97 canlı larva) görüldüğü bir klinik tablodur. Açık yara üzerinde ameliyathane şartlarında geniş cerrahi yaranın debridmanı ve tümör küçültücü işlemi yapılmıştır. Ameliyat sonrası üç hafta boyunca günlük pansumanla takip edilen hastanın yarası kısmen küçüldüğü gözlenmiştir. Hasta medikal tedavi verilerek taburcu edilmiştir. Toplanan larvalar (L3) parazitoloji laboratuvarında yapılan mikroskopik incelemeler sonucu L. sericata olarak identifiye edilmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Myiasis, Lucilia sericata, insan, Kars