Özgün Araştırma

Kars İlinde Tavuklarda Bulunan Ektoparazitler

  • Osman Selçuk ALDEMIR

Gönderim Tarihi: 22.01.2004 Kabul Tarihi: 31.05.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(3):154-157

Bu araştırma, Kars tavuklarında bulunan ektoparazitlerin yaygınlığının araştırılması amacıyla yapılmıştır. Kars’ın kenar semtlerindeki evlerde bulunan 20 kümesten 264 tavuk ektoparazit yönünden incelenmiştir. Yirmi kümesin 12’sinde (% 60.0 ), bakısı yapılan 264 tavuğun 174’ünde (% 65.90) en az bir ektoparazit saptanmıştır. Enfeste tavuklardan 1023 adet parazit toplanmış ve 7 tür identifiye edilmiştir.Yaygınlık sırasına göre; 174 tavuğun 156’sında (%89.65) bit enfestasyonu (Menacanthus cornutus, Menopon gallinae, Menacanthus stramineus, Goniodes dissimilis ve Goniocotes gallinae), 16’sında (%6.06) akar enfestasyonu (Dermanyssus gallinae) ve 2’sinde (%0.75) uyuz enfestasyonu (Kinemidokoptes mutans) saptanmıştır. Diğer 8 kümesteki 90 tavukta (%34.10) ise herhangi bir ektoparazite rastlanılmamıştır. Grup içi ve genel istatistiksel değerlendirilmesi ile parazitlerin dağılımı SPSS for Windows release bilgisayar programında Khi-kare testi ile yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tavuk, ektoparazit, Kars