Özgün Araştırma

Kars Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesine Gastrointestinal Yakınmalarla Başvuran Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Yaygınlığı

  • Mükremin Özkan ARSLAN
  • Barış SARI
  • Bahar KULU
  • Neriman MOR

Gönderim Tarihi: 18.12.2007 Kabul Tarihi: 26.04.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(3):253-256

Bu çalışma, Mart – Haziran 2007 tarihlerinde, Kars Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi çocuk polikliniğine gastrointestinal yakınmalarla başvuran 2-6 yaş arası çocuklarda bağırsak parazitlerinin yaygınlığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Polikliniğe başvuran hastalardan klinik muayene sonucu dışkı örnekleri alınmış ve Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Laboratuvarında bağırsak parazitleri yönünden incelenmiştir. Dışkı örnekleri sırası ile formol-eter santrifüj, modifiye asit-fast ve çinko sülfat santrifüj flotasyon yöntemleri ile incelenmiştir. Preparat incelemesinde lugol solüsyonu kullanılmış olup, tanısında şüpheli olunan örnekler ayrıca giemsa yöntemi ile tekrar değerlendirilmiştir. Kars yöresinde paraziter yönden klinik ön tanılı çocuklarda bağırsak parazitlerinin yaygınlığı %36,2 (50/138) olarak bulunmuştur. İncelenen örneklerin %34,1 (47/138) inde protozoon, %2,9 (4/138) unda ise helmint etkeni tespit edilmiştir. Kars çevresinde çocuklarda; Giardia intestinalis (%10,9), Entamoeba histolytica/dispar (%10,1), Entamoeba coli (%8), Blastocystis hominis (%6,5), Endolimax nana (%4,3), Chilomastix mesnili (%1,4), Ascaris lumbricoides (%1,4), Entamoeba hartmanni (%0,7), Cyclospora cayetanensis (%0,7), Enterobius vermicularis (%0,7) ve Hymenolepis nana (%0,7) türleri belirlenmiş olup, Cryptosporidium spp. saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak paraziti, çocuk, Kars