Özgün Araştırma

Karatavuklarda (Turdus merula) Bulunan Çiğneyici Bit (Phthiraptera: Ischnocera) Türleri: Türkiye’den Yeni Kayıtlar

10.5152/tpd.2012.06

  • Bilal Dik
  • Şükran Dinçer

Gönderim Tarihi: 05.12.2011 Kabul Tarihi: 25.01.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(1):23-27

Amaç:

Bu çalışma Çanakkale’nin Yeşilyurt köyünde avlanan karatavuklardaki (Turdus merula) bit türlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler:

Çanakkale’nin Yeşilyurt köyünde bir avcı tarafından avlanan dört karatavuk bit yönünden incelenmiştir. Karatavuklardan toplanan bitler %70 alkol içine alınmış, %10’luk KOH’de saydamlaştırıldıktan sonra Kanada balsam ile lam üzerine yapıştırılmışlardır.

Bulgular:

Mikroskobik inceleme sonucu, toplanan bitler Ricinus elongatus (Olfers, 1816) ve Brueelia merulensis (Denny, 1842) olarak teşhis edilmiştir.

Sonuç:

Bu çalışma ile R. elongatus ve B. merulensis Türkiye’den ilk kez bildirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Turdus merula, bit, Ricinus elongatus, Brueelia merulensis, Türkiye