Özgün Araştırma

Karaciğer Kelebeği Fasciola hepatica'dan Adenozin trifosfataz (ATPaz)’ın Kısmi Saflaştırılması ve Özellikleri

10.5152/tpd.2014.3251

  • Husain Hassan
  • Ali Abeer

Gönderim Tarihi: 25.06.2013 Kabul Tarihi: 12.11.2013 Turkiye Parazitol Derg 2014;38(1):26-31

Amaç:

Adenozin trifosfataz (ATP fosfohidrolaz, EC 3.6.1.3, ATPaz) enerji kaynağı olarak ATP kullanarak plazma membranında proton taşıyan bir membran-bağlı enzimdir.

Yöntemler:

Adenozin trifosfataz (ATPaz; EC: 3.6.1.3) yetişkin Fasciola hepatica’nın membran preparatlarından kloroform ile muamele edilerek ekstrakte edildi ve amonyum sülfat fraksiyonasyonu, sefadeks G-200 jel filtrasyonu ve DEAE-Selüloz kromatografisi vasıtasıyla saflaştırıldı.

Bulgular:

Moleküler ağırlığı, jel filtrasyon ile 305000 dalton olarak hesaplandı. Kinetik deneyler, iki fazlı, doğrusal bir Lineweaver-Burk ilişkisini ortaya koydu (km=0.142 ve 1.66 mM), böylece subtrat bağlayan iki enzim bölgesinin varlığı gösterildi.

Sonuç:

Çalışmamız ortaya koymuştur ki; oligomisin tarafından Mg2+ bağımlı saflaştırılmış enzimin kısmi inhibisyonu F. hepatica’da mitokondriyal ATPaz bulunmadığını düşündürmektedir. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 26-31)

Anahtar Kelimeler: ATPaz, Fasciola hepatica, Sefadeks G-200 jel filtrasyonu, DEAE-Selüloz kromatografisi