Özgün Araştırma

Karacaören I Baraj Gölü’nde Yaşayan Sazan (Cyprinus Carpio L., 1758)’lardaki Parazitlerin Mevsimsel Dağılımları ve Etkileri

  • İsmail KIR
  • Yusuf AYVAZ
  • Murat BARLAS
  • Selda TEKİN ÖZAN

Gönderim Tarihi: 28.05.2003 Kabul Tarihi: 27.01.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(1):45-49

Bu çalışma, Eylül 1996 - Ağustos 1998 tarihleri arasında Karacaören I Baraj Gölü'nde yaşayan sazan (Cyprinus carpio L., 1758)'ın ekto ve endo parazitlerini belirlemek amacıyla yapılmış ve toplam 202 örnek yakalanarak parazitolojik yönden incelenmiştir. Araştırma neticesinde sazan örneklerinde ekto parazit olarak Argulus foliaceus ve Dactylogyrus minutus'a, endo parazit olarak Caryophyllaeus laticeps, Ligula intestinalis ve Bothriocephalus acheilognathi kaydedilmiştir. Bunlardan Ligula intestinalis Türkiye sazanlarında ilk defa bildirilmektedir. İncelenen sazan örneklerinde mevsimsel enfeksiyon en yüksek 1997 yaz mevsiminde %94.8 olarak tespit edilmiştir. Enfekte olma bakımından ise; sazanların erkek bireylerinin %59.6, dişilerinin ise %63.8 olduğu belirlenmiştir. Aynı ayda yakalanan, aynı yaşta ve aynı cinsiyetteki örnekler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda; parazitli sazanların parazitsiz olanlardan boy yönünden %4.4, ağırlık yönünden ise %15.5 oranında daha düşük olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Karacaören I Baraj Gölü, sazan, parazit, mevsimsel dağılım