Özgün Araştırma

Kapalı Yüzme Havuzlarının Fiziksel, Kimyasal Özelliklerinin ve Mikrobiyal Kontaminasyonlarının Araştırılması

10.4274/tpd.galenos.2019.6112

  • Fatemeh Ghasemi
  • Gholam Reza Hatam
  • Foroozandeh Zaravar
  • Jalal Mardaneh
  • Hadis Jafarian
  • Pejman Abbasi
  • Hamid Reza Khorrami
  • Parisa Badiee

Gönderim Tarihi: 31.07.2018 Kabul Tarihi: 15.07.2019 Turkiye Parazitol Derg 2019;43(3):130-134 PMID: 31502803

Amaç:

Bu çalışmanın amacı kapalı yüzme havuzlarının fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kirlenmelerini araştırmaktır.

Yöntemler:

Havuz suyu örnekleri plastik polipropilen sterilize edilmiş bir şişe kullanılarak toplandı. Suların fiziksel ve kimyasal özellikleri, suyun incelenmesinde kullanılan standart yöntemler ile sıcaklık, bulanıklık, pH ve serbest artık klor açısından analiz edildi. Havuz sularında bakteriyolojik (rutin yöntemler) ve parazitolojik (moleküler yöntemler) çalışmalar yapılmıştır.

Bulgular:

Kapalı havuzların sıcaklık, pH ve artık klor ortalamaları sırasıyla 31,2 °C, 7,6 ve 1,5 mg/L idi. Havuzların hiçbirinde bulanıklık gözlenmedi. PH ve sıcaklık değerleri yüzme havuzlarının sırasıyla %92,3 ve %15,4’ünde istenilen aralıktaydı. Yüzme havuzlarında suyun bakteriyel ve amipli kirlenme sıklığı sırasıyla %53,8 ve %46,2’dir. Bir havuz (%7,7) hem bakteri hem de amip ile kirlenmiştir. Streptococcus viridans, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas stutzeri, Cryptosporidium spp. ve Bacillus spp. havuz sularından izole edilmiştir.

Sonuç:

Bu çalışmada, su havuzlarından bazı mikroorganizmalar tanımlanmıştır. Yüzme havuzlarının etkin yönetimi ve su havuzlarının fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerinin uygun şekilde kontrolü sağlıklı rekreasyon aktivitesini sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Yüzme havuzları, pseudomonas, cryptosporidium, klor

Tam Metin (İngilizce)