Olgu Sunumu

Kalsifiye İntrakraniyal Kist Hidatik: Olgu Sunumu

10.5152/tpd.2011.56

  • Ender Köktekir
  • Yavuz Erdem
  • Cevdet Gökçek
  • Mete Karatay
  • Ali Yılmaz
  • Mehmet Akif Bayar
  • Sua Sümer

Gönderim Tarihi: 21.02.2011 Kabul Tarihi: 04.08.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(4):220-223

Bu çalışmada; 26 yaşında, çiftlik işleri ile uğraşan, asemptomatik intrakraniyal hidatik kisti olan bir olgu sunulmaktadır. Kafa travması nedeni ile yapılan radyolojik incelemelerde kalsifiye intrakraniyal hidatik kist saptanan hasta cerrahi tedavi ile kitlenin tamamen çıkartılması sonrası nörolojik defisiti olmadan taburcu edildi. İntrakraniyal hidatik kistlerin kalsifikasyonu oldukça nadirdir. Bilgisayarlı beyin tomografisi ve kraniyal magnetik rezonans incelemeleri operasyon öncesi tanı için oldukça önemlidir. Radyolojik incelemeler esnasında membran detaşmanının, kist duvarında kalsifikasyonun ve kist içi membranların varlığı hidatik kist varlığına işaret eder.

Anahtar Kelimeler: Kireçlenme, Hidatik kist, İntrakranial kist