Özgün Araştırma

Jinekolojik Hastalardan Alınan Vaginal Örneklerde Trichomonas vaginalis Görülme Sıklığı

  • Ali SELVİTOPU
  • Semra ÖZÇELİK
  • Serpil DEĞERLİ

Gönderim Tarihi: 23.01.2006 Kabul Tarihi: 01.08.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(3):175-177

Bu çalışma, Trichomonas vaginalis'in yöremizdeki görülme sıklığını araştırmaya yönelik bir ön çalışmadır. İnceleme grubunu, Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve uygulama Hastanesi Kadın Doğum polikliniğine herhangi bir şikayetle başvuran jinekolojik hastalar oluşturmuştur. Bu kişilerden, steril eküvyonlu çubuklarla vajinanın posterior forniks bölgesinden sürüntü örnekleri elde edilmiş ve üç ayrı örnek alınmıştır. Örneklerden biri parazitin kültürünü yapmak amacıyla kültür tüplerine alınırken, diğerlerinden lam - lamel arası taze preparatlar ve giemsa boyalı kalıcı preparatlar hazırlanmıştır. Hazırlanan preparatlar ve kültür tüpleri Parazitoloji Anabilim Dalı laboratuvarında değerlendirilmiştir. Çalışmamıza 61 kadın hasta alınmıştır. Bunların 39'unda (%63,9) primer şikayetlerine ek olarak akıntı ve kaşıntı şikayetleri de mevcuttu. Altmış bir hastanın sadece ikisinde (%3,2), T. vaginalis saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Trichomonas vaginalis, kültür, vajinal akıntı, direkt inceleme