Özgün Araştırma

İzmir’de Sosyo-ekonomik Olarak Farklı İki Okulda Baş Biti Yaygınlığının Araştırılması

10.5152/tpd.2014.3447

  • Mehmet Karakuş
  • Aylin Arıcı
  • Seray Özensoy Töz
  • Yusuf Özbel

Gönderim Tarihi: 18.11.2013 Kabul Tarihi: 25.12.2013 Turkiye Parazitol Derg 2014;38(1):32-36

Amaç:

Pediculus humanus capitis kaynaklı enfestasyonlar dünya çapında yaygın olan ciddi bir halk sağlığı sorundur. Bu çalışmanın amacı İzmir de farklı sosyo-ekonomik düzeyde olan iki okulda, öğrencilerin baş biti enfestasyon oranlarını belirlemektir.

Yöntemler:

6 ve 11 yaş arası öğrenciler ince dişli bit tarakları kullanılarak baş bitinin (yumurta ve nimf/ergin) bulunması açısından incelenmiştir.

Bulgular:

Sosyo-ekonomik durumu düşük ve orta düzeyde olan okullardan toplamda 88 ve 127 öğrenci taranmıştır. Düşük seviyedeki okulda baş biti enfestasyon oranı 24 (%27,2) ve orta düzeydeki okulda 5 (%3,96) olduğu gözlenmiştir. Genel olarak kızlar arasındaki enfestasyon oranının, erkeklere oranla 3,14 kat daha fazla olduğu saptanmıştır.

Sonuç:

Baş biti enfestasyonu ilköğretim okulları arasında gözlenen cidi bir halk sağlığı sorunudur. Pedikulosis ve kişisel hijyen konusunda bilincin artması okullarda bit enfestasyonunun azaltılmasında etkili olacaktır. Okul yönetiminin aileleri öğrencilerin saçlarını düzenli olarak kontrol etmesi konusunda teşvik etmesi ve okullara “Okul Hemşiresi” sisteminin getirilmesi baş biti kontrolünde etkili olacaktır. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 32-6)

Anahtar Kelimeler: Pediculus capitis, sosyo-ekonomik düzey, Türkiye