Olgu Sunumu

İzmir’de Bir Zebrada Görülen Parazitler

10.5152/tpd.2011.51

  • Ayşen Beyazıt
  • Mevlüt Melih Selver

Gönderim Tarihi: 21.06.2011 Kabul Tarihi: 04.08.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(4):204-206

Bu çalışma, enstitümüze ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla getirilen bir zebra üzerinde yürütülmüş bir vaka takdimini içermektedir. Hayvanın nekropsisi yapılmış halde enstitümüze getirilmiştir. Çalışma esnasında bağırsakta askaritlere ve midede myiasis etkenlerine rastlanmıştır. Bağırsaklarda ve midede rastlanan parazitler, stereo mikroskop altında kaynak bilgilere göre teşhis anahtarları yardımı ile teşhis edilmiş ve bilahare sayımları yapılmıştır. Çalışmada rastlanan askaritlerin Parascaris equorum, midedeki myiasis etkeni olan parazitlerin ise Gasterophilus intestinalis’in üçüncü dönem larvası (L3) olduğu belirlenmiş ve bağırsakta 344 P. equorum, midede ise 20 G. intestinalis’in üçüncü dönem larvası sayılmıştır. Çalışma sonucunda, hiçbir klinik belirti göstermeksizin aniden kusmaya başlayan, mide içeriğini aspire eden ve sancılanan zebralarda bu parazitlerin göz ardı edilmemesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Parascaris equorum, Gasterophilus intestinalis, zebra, İzmir