Olgu Sunumu

İzmir Doğal Hayatında Yaşayan bir Avrasya Porsuğunda (Meles meles) Toxoplasma gondii'nin Saptanması

10.5152/tpd.2018.5884

  • Muhammet Karakavuk
  • Duygu Aldemir
  • Esra Atalay Şahar
  • Hüseyin Can
  • Hüseyin Gökhan Özdemir
  • Aysu Değirmenci Döşkaya
  • Adnan Yüksel Gürüz
  • Mert Döşkaya

Gönderim Tarihi: 08.02.2018 Kabul Tarihi: 10.04.2018 Turkiye Parazitol Derg 2018;42(3):237-239

Toxoplasma gondii, insanlarda ve tüm sıcakkanlı hayvanlarda toksoplazmozise neden olan zorunlu hücre içi protozoon bir parazittir. Bu çalışmada, İzmir’in yaban hayatında ölü olarak bulunan bir Avrasya porsuğunda (Meles meles) T. gondii DNA varlığının araştırılması amaçlanmıştır. Real time Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) sonucuna göre T. gondii REP geni Avrasya porsuğunun beyin homojenatında pozitif bulunmuştur. Sonuçta önemli bir etobur olan Avrasya porsuğunun İzmir’in doğal çevresinde potansiyel bir toksoplazmoz kaynağı olabileceği gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Avrasya porsuğu, Meles meles, PZR, Toxoplasma gondii, Türkiye