Olgu Sunumu

Strongyloides stercoralis Hiperinfeksiyonlu Bir Romatoid Artrit Olgusu

10.4274/tpd.galenos.2020.6222

  • Selçuk Nazik
  • Fatih Yıldız

Gönderim Tarihi: 14.11.2018 Kabul Tarihi: 03.03.2020 Turkiye Parazitol Derg 2020;44(2):112-114 PMID: 32482045

Çiftçi olarak çalışan 83 yaşındaki erkek hastanın yaklaşık beş aydır kilo kaybı, karın ağrısı ve eklem ağrıları şikayeti vardı. Yirmi gün önce, hasta ara sıra öksürük ve kanlı balgam şikayetleri nedeniyle başka bir hastaneye başvurdu. Pnömoni tanısı ile tedavi edildi. Solunum yakınmaları azalmasına rağmen hastanın karın ağrısı şikayeti düzelmedi. Hastaya karın ağrısının olası etiyolojileri için gastroduodenoskopi ve kolonoskopi yapıldı. Biyopsiler duodenal bulbus ve duodenumun ikinci kısmından alındı. Patolojisinde yoğun eozinofilik lökosit enfiltrasyonu ve Strongyloides stercoralis larvaları gözlendi. Hasta albendazol 2x400 mg/gün, 7+7 gün tedavisiyle başarılı bir şekilde tedavi edildi.

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, Strongyloides stercoralis, hiperinfeksiyon

Tam Metin (İngilizce)