Olgu Sunumu

İran'ın Güneydoğusunda Uzun Kulaklı Kirpi (Hemiechinus auritus)’de Crenosoma striatum Akciğer Kurdu ile Enfeksiyon

10.5152/tpd.2014.3677

  • Mohammad Mirzaei

Turkiye Parazitol Derg 2014;38(4):255-257

Kirpiler İran’ın farklı alanlarına dağılmıştır. Ne yazık ki, kirpilerin parazitleri hakkında klinik ve parazitolojik çalışmalar çok azdır. Crenosoma striatum kirpilerde sık görülen bir akciğer kurdudur. C. striatum enfeksiyonu kilo kaybı, kuru öksürük, sekonder bakteriyel enfeksiyonlara bağlı ülseroz reaksiyonlarla birlikte bronşit, akciğer hasarı, trakea duvar kalınlaşması, akciğer amfizemi ve kardiyovasküler yetmezliğe neden olabilir. Bu araştırmada, altı ölü kirpi (Hemiechinus auritus) akciğer kurdu enfeksiyonu yönünden incelendi. Altı kirpinin de akciğerleri Crenosoma striatum ile enfekte idi. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 255-7)

Anahtar Kelimeler: Crenosoma striatum, parazit, kirpi, İran