Olgu Sunumu

İnsidental İzole Pankreas Kist Hidatiği

10.5152/tpd.2015.3293

  • Abdullah Kısaoğlu
  • Bünyami Özoğul
  • Sabri Selçuk Atamanalp
  • Berhan Pirimoğlu
  • Bülent Aydınlı
  • Ercan Korkut

Turkiye Parazitol Derg 2015;39(1):75-77

İzole pankreas kist hidatiği endemik bölgelerde bile çok nadir görülen paraziter hastalıktır. Sadece pankreasta yerleşen primer kist hidatiklerin pankreasın diğer kistik ve solid lezyonlarından ayırımı güçtür. Yazımızda tesadüfen tespit edilen izole pankreas kist hidatiği vakası sunulmuştur. Kolelitiazisi mevcut olan hastaya çekilen magnetic resonance imaging (MRI)’de pankreas gövdesinde heterojen içerikli kistik lezyon tespit edilmesi üzerine mevcut lezyonun pankreasın kistik malignitesi olduğu düşünülerek hastaya splenektomi ile distal pankreatektomi ve kolesistektomi yapılmıştır. Histopatolojik tanı kist hidatik şeklinde rapor edilmiştir. Pankreas psödokistlerinin ve kistik malignitelerin ayırıcı tanısında pankreas kist hidatiği akılda tutulmalıdır. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 75-7)

Anahtar Kelimeler: Hidatik kist, pankreas, rastlantısal