Özgün Araştırma

İnsanda Bulunan Echinococcus multilocularis Suşunun Rattus norvegicus’ta in vivo Kültivasyonu ile Türkiye’de İlk Olarak İzole Edilmesi

  • Tonay INCEBOZ
  • Metin KORKMAZ
  • Fehmi ÇELEBİ
  • Ahmet ÜNER

Gönderim Tarihi: 21.07.2006 Kabul Tarihi: 23.02.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(3):194-196

Echinococcus multilocularis’in erişkin formu, tilkiler başta olmak üzere etçillerde bulunan küçük bir sestoddur. Dünyanın Kuzey Yarımküresinde görülen bu sestod insanlarda genellikle ölümcül seyreden bir hastalık olan alveolar echinococcosisin etkenidir. Echinococcus multilocularis metasestodları Rattus norvegicus (sıçan) türü kemirgenlerde deneysel olarak geliştirilebilmekte, elde edilen metasestodlardan başta tanı için gerekli antijenler olmak üzere çok amaçlı yararlanılabilmektedir. Bu amaçla, Echinococcus multilocularis ile enfekte insandan alınan materyal, farklı bir kemirgen türü olan Rattus norvegicus (sıçan)’a inokule edilerek Echinococcus multilocularis suşu izole edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Echinococcus multilocularis, suş izolasyonu, sıçan