Olgu Sunumu

İmmun Sistemi Baskılanmış Bir Kedide Aelurostrongylus abstrusus Pnömonisi

  • Ayhan ATASEVER
  • Süleyman YAZAR

Gönderim Tarihi: 18.04.2008 Kabul Tarihi: 09.10.2008 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(1):89-91

Bir çalışma için immun sistemi kortizon ile baskılanmış melez bir sokak kedisinde ölümü takiben yapılan nekropside akciğerlerde tüm loblara lokalize 1-1.5 cm boyutlarında hepatize alanlar saptanmıştır. Bu alanlardan hazırlanan kesitlerin histopatolojik muayenesinde verminöz pnömoni tanısı konmuş ve söz konusu patolojiye sebep olan patojenin Aelurostrongylus abstrusus olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Aelurostrongylus Abstrusus, Pnömoni, Kedi