Olgu Sunumu

İmmünsuprese ve İmmünokompetan Çocuklarda Belirlenen Cystoisospora sp. Enfeksiyonu: Üç Olgu Sunumu

10.5152/tpd.2016.3980

  • Zeynep Taş Cengiz
  • Hasan Yılmaz
  • Mutalip Çiçek
  • Yunus Emre Beyhan
  • Ahmet Cumhur Dülger

Gönderim Tarihi: 10.11.2015 Kabul Tarihi: 10.03.2016 Turkiye Parazitol Derg 2016;40(2):107-109

Bu çalışmanın amacı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde pediatrik hastalarda belirlenen üç cystoisosporiasis olgusunu sunmaktır. Çalışmada hastaların dışkı örnekleri Parazitoloji Laboratuvarında nativ-Lugol ve modifiye asit-fast boyama yöntemi ile değerlendirilmiştir. İlk olgu akut limfoblastik lösemi (ALL) tanısı almış dört yaşında bir erkek çocuk olmuştur. Hastanın ALL tedavisi başlandıktan sonra, yaklaşık bir hafta boyunca devam eden karın ağrısı ve günde 8-10 kez tekrarlanan kanlı ve mukuslu ishal şikayetleri olduğu bildirilmiştir. İkinci olgu depresyon tanısı konulan 10 yaşında bir erkek çocuktu. Hasta öncelikle son bir aydır devam eden karın ağrısı, ishal, iştahsızlık, kilo kaybı, yorgunluk ve ayrıca baş ağrısı, korku, uykusuzluk ve ağlayarak uykudan uyanma gibi şikayetler ile ebeveynleri tarafından hastanemize getirilmiştir. Üçüncü olgu ise iki aydır süren karın ağrısı, bazen ishal, iştahsızlık ve baş ağrısı şikayetleri olan 13 yaşında bir erkek çocuktu. Bu olguların yurtdışı seyahat hikayesi yoktu. Hastalar co-trimoxazole ile başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir. Elde edilen bulgular, ishal ve karın ağrısı görülen tüm hasta gruplarında cystoisosporiasis üzerinde de durulması gerektiğini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Cystoisosporiasis, çocuk, Van, Türkiye