Özgün Araştırma

Colpocephalum nanum Piaget, 1890 (Phthiraptera: Amblycera: Colpocephalidae)'un Işık ve Taramalı Elektron Mikroskopisi

10.5152/tpd.2018.5808

  • Bilal Dik
  • Ali Halajian
  • Martin Turner

Gönderim Tarihi: 13.12.2017 Kabul Tarihi: 02.04.2018 Turkiye Parazitol Derg 2018;42(3):207-212

Amaç:

Bu araştırma Colpocephalum nanum (C. nanum) Piaget, 1890’un morfolojik özelliklerinin ışık mikroskobunda ve taramalı elektron mikroskobunda (SEM) incelemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler:

Bu amaçla Türkiye’deki bir Kızıl Şahin’den (Buteo rufinus: B. rufinus) (Accipitriformes: Accipitridae) toplanan C. nanum örnekleri ışık mikroskobu ve taramalı elektron mikroskobunda morfolojik özellikleri yönünden incelenmiş ve bu konuda bilgi verilmiştir. Örneklerin bazıları %70 alkolde saklanmış, %10’luk Potasyum hidroksitte (KOH) saydamlaştırılmış, ve Kanada balsam ile lam üzerine yapıştırılmıştır. Preparatlar morfolojik özellikleri yönünden binoküler ışık mikroskobunda (Leica DM750) incelenmiştir. Bazı örnekler ise eterin uçması için gece boyunca bir levha üzerindeki emici bir kağıt üzerinde bekletildi ve aluminyum levhalara dorsal veya ventral yüzleri çalışılacak şekilde yerleştirildi. EMSCOPE SC500 veya CROSSINGTON 108 sputter coater’de, her seferinde yaklaşık olarak 7 dakika süreyle, üçer kez altınla kaplandı ve sonra Scanning Electron Microscope (SEM) (Zeiss SUPRA 55 VP FE-SEM ve Zeiss EVO lS 10) ile bazı yerlerin görüntüleri alındı.

Bulgular:

Alınan görüntüler incelenerek morfolojik olarak değerlendirildi. ve morfolojik özellikleri hakkında ayrıntılı bilgiler elde edildi

Sonuç:

C.nanum’un ışık mikroskobu ve SEM’deki görüntüleri karşılaştırmalı olarak incelendi ve teşhis için önemli kriterler ve diğer morfolojik özellikleri hakkında bilgi verildi.

Anahtar Kelimeler: Amblycera, bit, SEM, Ektoparazit, Türkiye