Özgün Araştırma

Channa punctata’dan (Bloch, 1793) Pallisentis (Brevitritospinus) allahabadii Agarwal 1958 (Acanthocephala: Quadrigyridae)’nin Taramalı Elektron Mikroskobu ile Özel Deskripsiyonu

10.4274/tpd.galenos.2020.6408

  • Ivy Kundu
  • Gözde Gürelli

Gönderim Tarihi: 16.05.2019 Kabul Tarihi: 18.01.2020 Turkiye Parazitol Derg 2020;44(2):88-93

Amaç:

Bu çalışmanın amacı Channa punctata’dan (Bloch, 1793) izole edilen akantosefallerin morfolojik özelliklerini araştırmaktır.

Yöntemler:

Balıklar Batı Bengal’in (Hindistan) Nadia Bölgesi’ndeki balık çiftliklerinden canlı olarak toplanmıştır ve akontosefallerin elde edilmesi için disekke edilmiştir. Bağırsaktan izole edilen parazitler formalin-aseto-alkol’de tespit edilmiş ve son olarak ışık mikroskobu çalışmaları için %70 etil alkolde, taramalı elektron mikroskobu (SEM) çalışmaları için %2,5 gluteraldehitte saklanmıştır.

Bulgular:

Elde edilen ergin akantosefallerin morfolojik özellikleri; hortum kancaları, yaka ve gövde bölgesinin dikenleri ve sement bezi nukleuslarının temel karakterlerini tarif eden orijinal deskripsiyonlara benzer bulunmuştur. Yeni taksonomik karakterler SEM ile ilk kez teşhis edilmiştir.

Sonuç:

Akantosefal Pallisentis (Brevitritospinus) allahabadii Agarwal 1958 balıkları enfekte eden önemli bir parazit olarak tarif edilmiştir. Parazitin yaygınlığı %23’tür ve ergin safhası bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Akantosefal, Pallisentis (Brevitritospinus) allahabadii, bağırsak, Channa punctata

Tam Metin (İngilizce)